اخبار انجمن صنفی

تفاهم‌نامه گردشگری سرآغاز راه شکوفایی فرهنگ شهر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی اصفهان همزمان با هفته فرهنگی اصفهان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه سه ساله در جهت همکاری‌های مشترک و استفاده از پتانسیل‌های طرفین برای...