شرکت گشت و گذار هزار دستان

شرکت گشت و گذار هزار دستان

نام مدیرعامل: سید محمد میر اجاق
مجوزهای فعالیت:
وبسایتهای آژانس: —
بند الف: دارد بند ب: دارد بند پ: ندارد تلگرام: hezardastan94
قطار: دارد یاتا: kدارد گردشگری سلامت: kدارد اینستاگرام: hezardastan_travel
تلفن: 7-53243322 فکس: 53235746 ایمیل: hezar_dastan91@yahoo.com
آدرس: شهرضا، خیابان حکیم الهی، جنب قرض الحسنه ذوالفقار
کد پستی: 8613757396
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.