شرکت کاکتوس سیر نجف آباد

شرکت کاکتوس سیر نجف آباد

نام مدیر عامل: مژده راجی کرمانی
مجوزهای فعالیت:
وبسایتهای آژانس: —
بند الف: دارد بند ب: دارد بند پ: ندارد تلگرام: —
قطار: دارد یاتا: ندارد گردشگری سلامت: ندارد اینستاگرام: —
تلفن: 42722551 فکس: 42722552 ایمیل: mojdehraji@ymail.com
آدرس: نجف آباد، خیابان شریعتی، چهارراه مولوی، جنب رستوران امپراتور
کد پستی: 8514813592
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.