شرکت پارسیان نقش جهان

شرکت پارسیان نقش جهان

نام مدیرعامل: سمیرا حکیم داودی
مجوزهای فعالیت:
وبسایتهای آژانس: parsiantrip.com
بند الف: دارد بند ب: دارد بند پ: دارد تلگرام:—
قطار: ندارد یاتا: ندارد گردشگری سلامت: ندارد اینستاگرام: parsian.travelagency
تلفن: 36296590 فکس: 36296589 ایمیل: info@parsiantrip.com
آدرس: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ساختمان اداری حکیم، طبقه 5، واحد 501
کد پستی: 8175676480
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.