شرکت شرکت پایا سیر امید نقش جهان

شرکت شرکت پایا سیر امید نقش جهان

نام مدیر عامل: مهدیه امیدزاد
مجوزهای فعالیت:
وبسایتهای آژانس: payahotel.com
بند الف: دارد بند ب: دارد بند پ: ندارد تلگرام: —
قطار: ندارد یاتا: ندارد گردشگری سلامت: ندارد اینستاگرام: payaseir
تلفن: 03132688868 فکس: 03132688808 ایمیل: m_omidzad66@yahoo.com
آدرس: اصفهان، چهارراه گلزار جنوبی، مجتمع آرمان، واحد 102
کد پستی: 8154735357
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.