شرکت زیتون مبارکه

شرکت زیتون مبارکه

نام مدیر عامل: علی ایران پور مبارکه
مجوزهای فعالیت:
وبسایتهای آژانس: —
بند الف: دارد بند ب: دارد بند پ: دارد تلگرام: zeytoun_mobarakeh
قطار: دارد یاتا: ندارد گردشگری سلامت: ندارد اینستاگرام: —
تلفن: 52416500، 2-52409730 فکس: 52409730 ایمیل: zeytoon_mobarakeh@yahoo.com
آدرس: مبارکه، چهار راه بسیج، روبروی بانک ملی مرکزی
کد پستی: 8481833153
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.