شرکت تندیس سیر اصفهان

شرکت تندیس سیر اصفهان

نام مدیر عامل: امیرحسین غفراللهی
مجوزهای فعالیت:
وبسایتهای آژانس: —
بند الف: دارد بند ب: دارد بند پ: دارد تلگرام: —
قطار: ندارد یاتا: دارد گردشگری سلامت: ندارد اینستاگرام: —
تلفن: 36622343 فکس: 3136623538 ایمیل: info@tandis-seir.com
آدرس: اصفهان، خیابان ارباب، کوچه شماره 4، ساختمان میداس، طبقه اول، واحد3
کد پستی: 8165866773
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.