شرکت آذرخش پارسه آریانا

شرکت آذرخش پارسه آریانا

نام مدیر عامل: فاطمه منصوری
مجوزهای فعالیت:
وبسایتهای آژانس: —
بند الف: دارد بند ب: دارد بند پ: دارد تلگرام: —
قطار: دارد یاتا: ندارد گردشگری سلامت: ندارد اینستاگرام: —
تلفن: 32618331 فکس: 32619694 ایمیل: azarakhsh.parseh@yahoo.com
آدرس: اصفهان، انتهای علامه امینی شرقی، میدان پردیس، ورودی خیابان شهید محسن سلمانی، ساختمان اردیبهشت
کد پستی: 8158773723
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.