اسناد راهبردی انجمن

بیانیه ماموریت انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی استان اصفهان با نظارت بر اجرای قوانین و مقررات وضع شده از طرف وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمانهای هواپیمایی کشوری و حج و زیارت و همچنین آموزش و به روز رسانی مدیران و کارمندان شاغل در دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی، به امنیت شغلی مدیران آژانسها و حمایت از حقوق مسافرین و دفاتر خدمات مسافرتی کمک مینماییم. ما همچنین با سازمان دهی، برنامه ریزی و توسعه زیرساختهای لازم جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی ارائه خدمات گردشگری توسط دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی، سیاحتی و زیارتی استان اصفهان، به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مسافران کمک مینماییم.

 

سند چشم انداز انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان بعنوان متولی اصلی ارائه خدمات گردشگری بخش خصوصی در استان اصفهان، انجمنی فعال، پیشرو، کارآمد و دارای جایگاه مناسب در تعاملات گردشگری در سطح استان اصفهان و کشور خواهد بود که از حقوق مصرف کننده و شیوه های اخلاقی کسب و کار پشتیبانی نموده و تنظیم کننده بازاری خواهیم بود که در آن مصرف کنندگان با اطمینان خدمات گردشگری را از سرویس دهندگان حرفه ای خریداری مینماید.

.

ارزش های انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان

صداقت و امانت: امانت‌داری،درست کاری و ایجاد اعتماد درهمه سطوح.

کارآیی: ما ارزش را از طریق بهبود مداوم و کارآیی مقرون به صرفه هدایت می کنیم.

رهبری: ما در ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان، شجاعت، صداقت و شفافیت نشان می دهیم.

تعهد و مسئولیت: ما در  انجام مؤثر وکارای فعالیت‌های خود احساس مسئولیت داریم.

خلاقیت و نوآوری: فکرکردن خارج ازچهارچوب‌های مرسوم وداشتن شهامت وجسارت وجرأت وآمادگی برای تغییر.

ارتباطات: ما روابط قابل اعتماد را به عنوان مرجعی در حمایت از مصرف کننده می سازیم.

احترام: ما احترام بسیار ویژه برای اعضاء و مسافران آژانسها قائل هستیم.

اخلاق: مهمتر از همه، انجمن در هر کاری که انجام می دهد اخلاقی است.

پذیرش و شفافیت: پذیرفتن شرایط و موقعیت افراد همانطورکه هستند و وضوح و روشنی هر آنچه فکرمیکنیم ، عمل میکنیم.

.

اهداف انجمن کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان

  • حمایت از منافع صنفی و استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء انجمن از طریق نظارت بر تصویب و اجرای قوانین، مقررات، دستورالعمل های ابلاغی و تلاش در جهت اصلاح آنها؛
  • ارتقاء جایگاه انجمن صنفی از طریق گسترش ارتباطات و مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به صنعت گردشگری؛
  • توسعه همکاری با دستگاههای دولتی، مجامع سیاستگذاری، قانونگذاران و نهادهای عمومی در جهت رفع مشکلات و پیگیری منافع صنفی؛
  • توسعه ارتباطات داخلی و بین المللی انجمن در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت آژانسهای خدمات مسافرتی؛
  • تنوع بخشی و ارتقاء منابع درآمدی انجمن و برنامه ریزی هزینه کرد آنها در جهت دستیابی به اهداف صنفی؛
  • افزایش بهره وری و مهارتهای مدیران و پرسنل آژانسهای خدمات مسافرتی از طریق آموزشهای مستمر و تخصصی ؛
  • بهبود و توسعه فضای کسب و کارهای گردشگری الکترونیک و مهیا نمودن بستر لازم جهت شیفت کسب و کار دفاتر از فضای حقیقی به فضای آنلاین؛
  • هدایت، حمایت، نظارت، حسن انجام وظیفه و ملزم نمودن همه اعضاء انجمن به رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از رقابتهای ناسالم به منظور حفظ حیثیت شغلی اعضاء؛
  • ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به عضویت در انجمن و همکاری و تشریک مساعی در امور صنفی به منظور ایجاد هم افزایی و هم گرایی صنفی؛