اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

روز جهانی گردشگری ۲۰۲۱ قدرت گردشگری برای رشد فراگیر را نمایان می‌کند

 

روز جهانی گردشگری ۲۰۲۱ قدرت گردشگری برای رشد فراگیر را نمایان می‌کند

به گزارش میراث آریا، در متن پیام زوراب پولولیکاشویلی دبیر کل سازمان جهانی گردشگری آمده است:
«تمایل بشر برای سفر و کاوش، امری جهانی است. به همین دلیل است که گردشگری باید روی همگان گشوده باشد. بنابراین، مزایای فراوان اجتماعی و اقتصادی که گردشگری به ارمغان می‌آورد، باید برای همه در دسترس باشد. روز جهانی گردشگری ۲۰۲۱ قدرت گردشگری برای رشد فراگیر را نمایان می‌کند. با گرامیداشت این روز ما متعهد می‌شویم که با رشد گردشگری، منافع ناشی از آن در تمامی سطوح بخش گسترده و متنوع این صنعت، از بزرگترین شرکت هواپیمایی گرفته تا کوچکترین مشاغل خانوادگی، احساس خواهد شد.
امروز، ما مجددا متعهد می‌شویم همچنانکه پیش می‌رویم و از طریق گردشگری برای ایجاد دنیایی نیک‌فرجام و صلح‌آمیزتر تلاش می‌کنیم، هیچکس را نادیده نخواهیم گرفت.
این تعهدی به هنگام و ضروری است. وقفه در سفرهای بین‌المللی ناشی از همه‌گیری وابستگی و پیوند گردشگری با جوامع ما را آشکار کرده است.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری بسیار فرابخشی بوده و در بسیاری از نقاط، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه بیشتر  از همه متضرر شده‌اند.
تلاش برای رشد فراگیر به این معناست که همگان از چشم‌انداز  بهینه گردشگری برخوردار شوند. تنها از این طریق است که شروع مجدد گردشگری می‌تواند مردم و جوامعی را که در حال حاضر بیشترین نیاز به آن را دارند، دریابند و آینده‌ای بهتر برای همگان را پی‌ریزی کنند.
اینجانب از تمام کشورهای عضو، اعضای وابسته، دولت‌، مقاصد و مشاغل گردشگری برای پیوستن به ما در بزرگداشت ین روز استقبال می‌کنیم، زیرا اهمیت گردشگری در هر بخشی از جوامع ما بیش از هر زمان دیگری مشهود است.»

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.