اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

نوکنده: موزه‌ها رکن اصلی گردشگری و ستون فرهنگ هستند.

نوکنده: موزه‌ها رکن اصلی گردشگری و ستون فرهنگ هستند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی در همایش به استقبال نوروز افزود: «هر اثری که در میراث جهانی ثبت شده است،کارکرد موزه‌ای دارد. تیرک اصلی گردشگری و ستون فرهنگ موزه‌ها هستند. اگر پشتیبانی درستی از موزه‌ها انجام شود می‌توانند کارکرد درستی داشته باشند.»

مدیر موزه ملی درباره رویکرد موزه‌ها گفت: «احترام به مخاطب رکن اصلی موزه‌ها است و ما در اصل مخاطب محور هستیم. بازدید با کیفیت و پیامی که موزه‌ها باید انتقال دهند نیز به‌عنوان وظیفه اصلی موزه‌ها تعریف شده است.»

نوکنده با اشاره به شرایط کرونا و کاهش بازدید از موزه‌ها بیان کرد: «بازدید از موزه‌ها در تمام دنیا یک دهم شده است. سیاست موزه‌ها نیز در این دوره تشویق برای بازدید از موزه‌ها نیست، اما باید بازدید مسئولانه برای هدایت گردشگر صورت گیرد.»

تقویت زیرساخت‌ها برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی

مدیر موزه ملی با اشاره به اهمیت استفاده از بسترهای مجازی، بیان کرد: «برای این اقدام باید زیرساخت‌های سایبری موزه‌ها تقویت شود به دلیل نبود این زیرساخت امکان استفاده از این ظرفیت فراهم نیست. باید در این راستا برنامه‌ریزی جدی انجام شود.»

او به ایجاد شبکه‌های موزه‌های همجوار در هر کدام از موزه‌ها اشاره و از شبی با موزه و نوروزگاه‌های جانبی به‌عنوان برنامه‌های نوروزی موزه ملی نام برد.

نوکنده افزود: «با توجه به شروع قرن جدید نوروز امسال متفاوت است و باید برای آن برنامه‌ریزی ویژه‌ای از سوی پایگاه‌ها و‌موزه‌ها انجام شود.»

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.