اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

همایش به استقبال نوروز – ۳

ارائه و مدیریت ظرفیت نوروز توسط پایگاه‌های میراث جهانی در نوروز ۱۴۰۱

 

ارائه و مدیریت ظرفیت نوروز توسط پایگاه‌های میراث جهانی در نوروز 1401

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا عسگری چاوردی مدیر پایگاه محور باستان‌شناسی ساسانی در این همایش با اشاره به اینکه میراث‌های جهانی ظرفیت ویژه‌ای از نظر عمق تاریخی دارد، گفت: «نوروزی که میراث هزاره‌ها و قرن‌هاست نیازمند برنامه‌ریزی است.»

او افزود: «نوروز پیش از زرتشت و هخامنشیان وجود داشته است و ادیان مختلف نوروز را ظرفیت‌سازی کردند، به ویژه در دوران هخامنشی داریوش بزرگ تقویم را از فروردین تا اسفند تدوین کرد. نوروز در دل محوطه‌های باستانی وجود دارد.»

عسگری تصریح کرد: «پایگاه‌های میراث جهانی باید ظرفیت نوروز را برای مردم ارائه و به شایستگی مدیریت کنند. مدیریت علمی نوروز با میراث‌فرهنگی است و باید به جامعه معرفی کنیم.»

مدیر پایگاه محور باستان‌شناسی ساسانی گفت: «از میراث‌فرهنگی انتظار می‌رود این بار فرهنگی و تاریخی را مدیریت کند و باید بتوانیم از مسئولیت اجتماعی سایر دستگاه‌ها و جوامع محلی استفاده کنیم. جامعه محلی هدف گردشگری ماست.»

او ادامه داد: «امسال پس از واکسیناسیون گسترده‌ای که در سطح کشور انجام شده گردشگران زیادی در ایام نوروز به محوطه‌ها می‌آیند. با تمهیداتی که امروز برای نوروز فراهم می‌شود شاهد افزایش گردشگری پایدار در حوزه مدیریت میراث‌فرهنگی برای نوروز خواهیم بود.»

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.