اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

معاون گردشگری خبر داد.

تشکیل کمیته دسترسی‌پذیری در معاونت گردشگری برای افراد دارای معلولیت

 

تشکیل کمیته دسترسی‌پذیری در معاونت گردشگری برای افراد دارای معلولیت

علی‌اصغر شالبافیان امروز یکشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ در حاشیه بازدید افراد دارای معلولیت از موزه ملی ایران بیان کرد: «از جمله برنامه‌ریزی‌هایی که این وزارتخانه برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شامل تدوین ضوابطی است که برای تسهیلات گردشگری وجود دارد. همچنین چگونگی آموزش برای ارائه خدمات به این افراد، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در تاسیسات گردشگری، اشاعه فرهنگ و ارائه خدمات برای تمامی نیازمندی‌هایی که آن‌ها در طول سفر مانند خدمات در زمینه حمل و نقل نیاز دارند، از جمله برنامه‌های معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.»

معاون گردشگری افزود: «امیدواریم با هماهنگی‌هایی که با سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه انجام می‌دهیم، به ویژه در زمینه ارائه خدمات در زمینه حمل و نقل، بتوانیم خدمات شایسته‌ای را برای افراد دارای معلولیت ارائه کنیم.»

معاونت گردشگری تاکنون چندین تور گردشگری و بازدید از اماکن تاریخی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار کرده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.