اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

برگزاری مناقصه عمومی برای تکمیل ۲ واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین‌راهی در استان فارس

 

برگزاری مناقصه عمومی برای تکمیل 2 واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین‌راهی در استان فارس

به‌گزارش میراث‌آریا، شرکت مادر تخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی قصد دارد تهیه، تأمین و حمل مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، اجرای تمامی کارهای ساختمانی، نصب تأسیسات و تجهیزات برای عملیات تکمیل دو واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین‌راهی در استان فارس را به شرح درج شده در اسناد پیمان و هرگونه کارهای جدید یا تغییراتی که ممکن است طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به وجود آید را مطابق شرح کار، مشخصات فنی، نقشه‌ها و سایر اسناد و مدارک پیمان حاضر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار کند.

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله‌ای عملیات تکمیل دو واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین‌راهی در استان فارس مطابق با شرایط منضم به اسناد مناقصه به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۵۰۴۰۰۰۰۰۴ در شهرهای کازرون و استهبان شامل این است که شرکت‌کننده می‌بایست پاکت الف را که حاوی اصل ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۸۵۷میلیون ریال است را تحت عنوان ضمانت نامه شرکت در فرایند اجرای کار تا تاریخ مقرر به واحد مناقصه‌گذار تحویل دهد.

همچنین شرکت‌کننده می‌بایست اسناد و مدارک فوق را دریافت و پس از امضای صاحبان مجاز و مهر شرکت، در سامانه بارگذاری کند، ضمن اینکه اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه در موعد مقرر به آدرس مناقصه‌گذار واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، خیابان پیوند، کوچه پله هفتم، پلاک ۱۰ ارسال و تحویل دهد.

مهلت دریافت اسناد ۱۳ دی‌ماه، مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد ۲۸ دی‌ماه و زمان بازگشایی پاکت‌ها ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.