اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

با همکاری سازمان جهانی گردشگری و بانک توسعه آسیایی

گزارش کلان‌داده‌های گردشگری منتشر خواهد شد.

 

گزارش کلان‌داده‌های گردشگری منتشر خواهد شد

به‌گزارش میراث‌آریا، این گزارش نمونه‌هایی را از سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه ارائه می‌دهد و همچنین روندهای اصلی در استفاده از داده‌های جامع در حوزه گردشگری را با کمک جدیدترین فناوری‌ها و نوآوری‌های روز نشان می‌دهد. این گزارش همچنین نقشی را که کلان‌داده‌ها می‌توانند در بازیابی و اندازه‌گیری ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی گردشگری ایفا کنند، روشن می‌کند.

گردشگری در سال ۲۰۲۰ با بزرگترین بحران تاریخ مواجه شد. تعداد گردشگران ورودی بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷۳ درصد کاهش یافت. این کاهش احتمالاً با یک کاهش ۷۰ تا ۷۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ برای سال ۲۰۲۱ همراه خواهد بود. از آنجایی که بخش گردشگری به دنبال بهبود است، داده‌ها و اطلاعات بازار نیز در حال بهبودی هستند. این گزارش یک ابزار کلیدی و حیاتی برای توانمندسازی مقاصد، مشاغل و کارگران حوزه گردشگری برای آمادگی بهتر در چشم‌اندازی که به سرعت در حال تغییر است به شمار می‌رود. همه‌گیری کووید-۱۹ همچنین تغییر به سمت دیجیتالی شدن را تسریع کرده است و بنابراین نیاز به داده‌ها و اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد برای مدیریت گردشگری را بیش از پیش برجسته کرده است.

گزارش مشترک UNWTO و ADB (بانک توسعه آسیایی) به دولت‌ها و بخش‌های خصوصی کمک خواهد کرد؛ زیرا آن‌ها به دنبال تکمیل آمار رسمی با داده‌های بزرگ و جامع هستند تا تغییرات رفتار مصرف‌کننده را بهتر درک کنند و با محصولات، بخش‌ها و بازارهای منبع هدف، اثرگذاری بازیابی خود را افزایش دهند. کلان‌داده همچنین برای حمایت از سفرهای بی‌وقفه از طریق اجرای پروتکل‌های ایمنی، فناوری‌های امنیت زیستی و گواهی‌های سلامت دیجیتال کلیدی خواهد بود تا امکان بازگشایی ایمن مرزها فراهم شود.

این گزارش بیشتر به برخی از چالش‌های کلیدی می‌پردازد که در مسیر تحقق کامل پتانسیل داده‌های بزرگ و دیجیتالی‌سازی برای سیاست گردشگری بهتر قرار دارند که شامل دغدغه‌های مداوم در مورد حریم خصوصی، کمبودهای مهارتی، قابلیت اطمینان داده‌ها، حاکمیت و زیرساخت ناکافی، شکاف دیجیتال و موانع موجود بر سر راه دسترسی می‌شود. این چالش‌ها نیاز به دستور کار جامع را برای هموار کردن راه برای استفاده مؤثر از داده‌های جامع برای کمک به بازیابی گردشگری و تبدیل آن به یک بخش سبزتر و انعطاف‌پذیرتر روشن می‌کند. UNWTO و ADB با هم کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های گردشگری در سراسر منطقه با هدف ایجاد سیستم‌ها و چارچوب‌های اندازه‌گیری، نظارت و مدیریت، در نتیجه اطمینان از داده‌ها و شاخص‌های هماهنگ، قابل مقایسه و قابل اعتماد خواهد بود.

* ترجمه: بابک صوفیانی

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.