اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

راه‌اندازی مرکز آموزش گردشگری بین‌المللی در سوئیس

 

راه‌اندازی مرکز آموزش گردشگری بین‌المللی در سوئیس

به‌گزارش میراث‌آریا، بر اساس شرایط توافقنامه جدید امضاشده بین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد و عضو وابسته آن، یک مرکز بین‌المللی جدید با آکادمی UNWTO همکاری خواهد کرد و بر ارائه تحقیقات و آموزش در تعدادی از زمینه‌های کلیدی تمرکز حوزه گردشگری خواهد کرد. این زمینه‌ها شامل گردشگری سلامت، مدیریت مقاصد کوهستانی، مدیریت نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها، و ارتقاء و مدیریت گردشگری منطقه‌ای و محلی است.

این مشارکت فراتر از توانمندسازی متخصصان گردشگری از طریق ارائه دانش و آموزش به آن‌ها برای پیشرفت در حرفه خود خواهد بود. مرکز بین‌المللی جدید مرتبط با آکادمی UNWTO همچنین به دولت‌ها، مقاصد و کسب‌وکارها سرمایه انسانی مناسب گردشگری را برای پاسخگویی به تقاضاهای بازار فعلی و آتی و در نهایت، افزایش سطح رقابت‌پذیری و پایداری در سراسر بخش گردشگری ارائه خواهد کرد.

مرکز بین‌المللی جدید مرتبط با آکادمی UNWTO در سوئیس، هدف UNWTO برای گسترش حضور خود در این زمینه، با تمرکز ویژه بر سطح کشوری و منطقه‌ای را بیشتر پیش خواهد برد. به عنوان یکی از اعضای وابسته UNWTO، موسسه آموزش عالی Bellavista یک مرکز تحقیق و توسعه پیشرو برای برنامه‌های بین‌المللی، برنامه‌های درسی و متون آموزشی است که در مدیریت گردشگری و تجارت سفر اعمال می‌شوند.

* ترجمه: اسدالله حقانی

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.