اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

مدیریت و برنامه‌ریزی

دبیر فراکسیون گردشگری، زیارت و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

مهندس ضرغامی برای سه حوزه برنامه دارد

مهندس ضرغامی برای سه حوزه برنامه دارد

محمدصالح جوکار دبیر فراکسیون گردشگری، زیارت و صنایع‌دستی در گفت‌گو با خبرنگار میراث‌آریا در ارتباط با انتخاب مهندس ضرغامی به‌عنوان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «سوابق، عملکرد و توانایی‌های او در گذشته نشان از اشرافش بر حوزه فرهنگی، گردشگری و میراث دارد.»

او با اشاره به برنامه‌های ارائه شده از سوی ضرغامی افزود: «برنامه‌های او حاکی از این است که برای سه حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی موفق عمل کند و برای هر یک از سه حوزه دارای برنامه است.»

نماینده یزد و اشکذر به تاکید ضرغامی بر حفظ میراث‌فرهنگی برای آیندگان اشاره کرد و گفت: «حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال همچنین حل مناقشات در بحث گردشگری از دیگر مسائلی بود که او در برنامه‌های خود بر آن‌ها تاکید داشت.»

جوکار ادامه داد: «پیوند بین اشتراکات فرهنگ عمومی کشور و حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی را نیز ضرغامی در برنامه‌هایش مدنظر قرار داده است.»

دبیر فراکسیون گردشگری، زیارت و صنایع‌دستی در پایان نظر فراکسیون را برای انتخاب مهندس ضرغامی مثبت ارزیابی کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.