اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

اولین کنفرانس منطقه‌ای در زمینه توانمندسازی زنان در گردشگری برگزار شد.

 

اولین کنفرانس منطقه‌ای در زمینه توانمندسازی زنان در گردشگری برگزار شد

به‌گزارش میراث‌آریا، کنفرانس منطقه‌ای سازمان جهانی گردشگری (UNWO) در مورد توانمندسازی زنان در گردشگری در آسیا و اقیانوسیه ۱۶ و ۱۷ نوامبر، اولین رویداد با موضوع سازماندهی‌شده توسط UNWTO به طور مشترک با وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی است که بیش از ۵۰۰ شرکت‌کننده مجازی کلیدی و حدود ۱۰۰ سهامدار محلی را گرد هم آورد.

ذینفعان محلی در کنار کارشناسان UNWTO، سیاستگذاران دولتی، نمایندگان زنان سازمان ملل، نمایندگان سطح بالای انجمن‌های زنان و سازمان‌های غیردولتی، به دانشگاهیان برجسته پیوستند تا به برخی از چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی برای زنان در گردشگری منطقه رسیدگی کنند.

در آسیا و اقیانوسیه، زنان ۵۳درصد از نیروی کار گردشگری را تشکیل می‌دهند. با این حال، آن‌ها همچنان در جایگاه‌ها مشاغلی با دستمزد پایین‌تر مشغول به کارند و ده‌ها نفر نیز شرایط کاری نامناسبی دارند. به نظر می‌رسد مانند سایر مناطق جهان، مناصب سطح بالا و رهبری تنها در اختیار مردان است. هدف این کنفرانس کمک به تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به هدف برنامه توسعه پایدار ۵ (SDG ۵) در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بود، به ویژه با توجه به اینکه چگونه همه‌گیری کرونا وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیروی کار زنان در حوزه گردشگری در منطقه را بدتر از قبل کرده است.

هنگام سخنرانی در افتتاحیه، نانسی شکری، وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی، هدف اصلی کنفرانس را توضیح داد و گفت: «من معتقدم به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پیشبرد فراگیرتر بخش گردشگری که در راستای اهداف توسعه پایدار و به ویژه SDG ۵ در مورد برابری جنسیتی است، این کنفرانس بینش عمیقی در مورد استراتژی‌ها و چشم‌اندازهای آینده زنان در گردشگری در منطقه آسیا و اقیانوسیه به ما ارائه می‌دهد.»

بحث‌های این کنفرانس بر روی شش محور برنامه UNWTO در مورد زنان در گردشگری متمرکز بود که شامل اشتغال و رهبری زنان است. کارآفرینی، آموزش و آماده‌سازی برای تحولات گردشگری در دوران پساکرونا، داده‌ها و آمار برای بازیابی فراگیر هستند. بر اساس این حوزه‌های موضوعی، کنفرانس به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه پتانسیل عظیم گردشگری می‌تواند برای پیشبرد توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های صحیح بیشتر شود.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.