اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

گردشگری در سال گذشته ۲۴ میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی یونان کمک کرد.

گردشگری در سال گذشته ۲۴ میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی یونان کمک کرد

بر اساس گزارش موسسه کنفدراسیون گردشگری یونان، سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۱۱ درصد بوده است.

به‌گزارش میراث آریا، سهم مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی یونان نزدیک به ۲۴ میلیارد یورو یا ۱۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ تخمین زده می‌شود که پنج منطقه از این کشور تقریبا ۹۰ درصد از این درآمد را تشکیل می‌دهند که سه مورد از آن‌ها مناطق صرفا توریستی هستند.

بر اساس تحقیقات سالانه موسسه کنفدراسیون گردشگری یونان (INSETE) این اعداد نشان دهنده انعطاف‌پذیری و پویایی گردشگری در این کشور است، زیرا سال ۲۰۲۲ سال خروج از همه‌گیری کرونا بود.

منطقه دریای اژه جنوبی ۲۷ درصد، کرت ۲۱ درصد، آتیکا ۱۷ درصد، جزایر ایونی ۱۵ درصد و مقدونیه مرکزی ۹ درصد سهم دریافتی را تشکیل می‌دهند.

INSETE  بر نیاز به یک استراتژی هدفمند متمرکز بر پنج رکن مرکزی از جمله زیرساخت، سرمایه‌گذاری و رقابت، مدیریت موثر مقصد، بازار کار و پایداری تاکید کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.