اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

پاییز هزار رنگ؛ طاق‌بستان باشکوه

محوطه تاریخی فرهنگی طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه میراث باشکوه دوره ساسانی، در این روزهای پاییزی با زیبایی هرچه تمام‌تر میزبان گردشگران است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.