اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

سند همکاری های گردشگری میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران و وزارت گردشگری سوریه

سند همکاری های گردشگری  میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران و وزارت گردشگری سوریه، سند همکاری در زمینه  آثار باستانی و موزه  بین موزه ملی جمهوری اسلامی ایران  و  اداره کل آثار باستانی و موزه جمهوری عربی سوریه ظهر امروز شنبه 18 آذر در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به امضا رسید .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.