اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

نقشه کلی تبیین سیاست‌های توسعه دریامحور در دولت تدوین می‌شود/ گردشگری مورد تاکید رهبری در سیاست‌های ابلاغی است.

نقشه کلی تبیین سیاست‌های توسعه دریامحور در دولت تدوین می‌شود/ گردشگری مورد تاکید رهبری در سیاست‌های ابلاغی است

سخنگوی دولت با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری گفت: نقشه کلی تبیین سیاست‌های توسعه دریامحور در دولت تدوین می‌شود.

علی بهادری جهرمی در گفت و گو با خبرنگار میراث‌آریا، با بیان این مطلب اظهار کرد: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ۱۶ آبان جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در این میان موضوعات مختلفی از جمله توسعه گردشگری مد نظر است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: این سیاست‌ها تازه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و ایشان نیز به دولت شش ماه زمان داده‌اند. در مرحله اول یک نقشه راه تدوین می‌شود و بعد برنامه‌هایی اقدام که به تفکیک تبیین می‌شود که چه مشوقی برای چه دستگاهی تعیین خواهد شد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: شش ماه برای دولت زمان تعیین شده است و دولت نیز در ابلاغ خود به دستگاه‌های مختلف سه ماه مهلت تعیین کرده که پیشنهادها دریافت شود.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در این سه ماه چهارچوب نقشه راه کلی مشخص می‌شود و در مدت سه ماه اول پیش‌نویس‌ها را نهایی خواهیم کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.