اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

وزیر کشور با تبریک ثبت جهانی روستای کندوان و کاروانسراهای ایرانی:

ثبت جهانی آثار تاریخی یکی از راه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران است.

ثبت جهانی آثار تاریخی یکی از راه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران است

وزیر کشور گفت: ثبت جهانی آثار تاریخی یکی از راه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران است و باعث می‌شود تا دنیا با ظرفیت‌های تمدنی ایران بیش از پیش آشنا شود.

احمد وحیدی وزیر کشور در گفت وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ثبت جهانی روستای کندوان و کاروانسراهای اظهار کرد: این یک اتفاق بسیار خوب است و من ثبت جهانی این روستا و کاروانسراها را به تمام مردم کشورمان تبریک عرض می‌کنم.

وزیر کشور افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی در ایران در حوزه گردشگری و نیز آثار فرهنگی تاریخی وجود دارد که باید به تمام دنیا آن‌ها را معرفی کنیم.

او ادامه داد: ما ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم که می‌توانند ثبت جهانی شوند با این حال با توجه به این که در یونسکو محدودیت‌های ثبت جهانی را داریم و هر سال یک سهمیه برای ثبت در نظر گرفته شده، این امکان وجود ندارد تا تعداد بیشتری از آثار را به ثبت جهانی برسانیم در صورتی که اگر این محدودیت‌ها وجود نداشت تعداد آثار بیشتری از کشورمان ثبت جهانی می‌شد.

وحیدی افزود: آثار و ظرفیت‌های گردشگری و نیز تاریخی و تمدنی ایران باید از طرق مختلف به مردم دنیا معرفی شود. یکی از بهترین راه‌های آشنایی مردم دنیا با آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری کشورمان، ثبت جهانی این آثار است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.