اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

ظرفیت‌های کشورمان را در حوزه صنایع‌دستی معرفی خواهیم کرد/ پخش «ایران بین» با محوریت میراث‌فرهنگی و معرفی نقاط گردشگری در شبکه «نسیم»

ظرفیت‌های کشورمان را در حوزه صنایع‌دستی معرفی خواهیم کرد/ پخش «ایران بین» با محوریت میراث‌فرهنگی و معرفی نقاط گردشگری در شبکه «نسیم»

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: مسائل مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی برای ما بسیار اهمیت دارد و معرفی داشته‌های مربوط به میراث‌فرهنگی وظیفه ذاتی ماست.

پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در گفت و گو با خبرنگار میراث‌آریا، گفت: خوشبختانه در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و نیز صنایع‌دستی دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی هستیم که این ظرفیت‌ها را در صدا و سیما معرفی خواهیم کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما افزود: همکاری بسیار خوبی بین این سازمان و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برقرار است و خوشبختانه تا کنون قدم‌های مثبتی برای معرفی داشته‌های فرهنگی تاریخی برداشته شده است.

جبلی یادآور شد: با توجه به همکاری‌های بسیار خوب بین سازمان صدا و سیما و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اولین شبکه تلویزیون اینترنتی به نام «میراث‌آریا» در تلوبیون راه‌اندازی شده و برنامه ای نیز با نام «ایران بین» با محوریت میراث‌فرهنگی و مهمترین نقاط گردشگری در شبکه نسیم پخش خود را آغاز کرده است.

او یادآور شد: وجود ظرفیت‌های بی‌بدیل در حوزه میراث‌فرهنگی یک فرصت بسیار مناسب برای معرفی داشته‌های فرهنگی ایران است و صدا وسیما در این باره اهتمام جدی دارد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.