اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

دومین روز نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان

در حاشیه بازدید سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان، از 216 دستگاه خودروی حمل و نقل عمومی، خدماتی و عمرانی به منظور تحویل به 50 شهرداری استان رونمایی شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.