اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

استان اصفهان

بازدید مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تاسیسات گردشگری

سید محمد علی محرمی
بازدید مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تاسیسات گردشگری

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تاسیسات گردشگری در سفری یک روز به استان اصفهان از تاسیسات گردشگری در حال احداث و یا آماده بهربرداری در شهرستان های اصفهان و شاهین شهر و میمه بازدید کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.