اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

ایران در حوزه گردشگری سلامت سرآمد منطقه و جهان است/ ایجاد مراکز درمانی دارای گواهینامه اعتباربخشی بین‌المللی در کشورهای هم‌مرز

ایران در حوزه گردشگری سلامت سرآمد منطقه و جهان است/ ایجاد مراکز درمانی دارای گواهینامه اعتباربخشی بین‌المللی در کشورهای هم‌مرز

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت، گفت: بسیاری از مراکز درمانی ما گواهینامه اعتباربخشی بین‌المللی برای گردشگری پزشکی را دریافت کرده‌اند و یکی از مهمترین برنامه‌های ما گسترش آنهاست.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با بیان اینکهما در کشور برای چیزی در حدود ۲۳۳ بیمارستان و مرکز درمانی گردشگری سلامت را مصوب کردیم، گفت: در سال گذشته حضور گردشگران سلامت در کشور رشد قابل توجهی داشت و ایران در این حوزه در منطقه و جهان سرآمد است.

او با تاکید بر اهمیت گردشگری سلامت، افزود: بیشتر گردشگران سلامت معتقدند که پزشکان ایرانی بسیار حاذق و توانمند هستند و برای بسیاری از معالجات سفر به ایران را انتخاب می‌کنند.

وزیر بهداشت همچنین با بیان اینکه امکان ارائه مشاوره به گردشگر قبل از اعزام به ایران نیز وجود دارد، ادامه داد: بسیاری از مراکز درمانی ما گواهینامه اعتباربخشی بین‌المللی برای گردشگری پزشکی را دریافت کرده‌اند و یکی از مهمترین برنامه‌های ما گسترش آنهاست. خصوصا در نظر داریم که این نوع مراکز درمانی را در کشورهای هم‌مرز ایجاد کرده و توسعه ببخشیم.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.