اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

بهبود شرایط اینترنت نقاط گردشگری کشور در دستور کار قرار دارد/ پیشرفت چشم گیر در وضعیت ارتباطی روستاها

بهبود شرایط اینترنت نقاط گردشگری کشور در دستور کار قرار دارد/ پیشرفت چشم گیر در وضعیت ارتباطی روستاها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در برخی از موارد دیده شده که بعضی از نقاط گردشگری کشور به دلیل آنکه در مجاورت با هیچ روستایی نبوده، از دسترسی به اینترنت برخوردار نبوده که برای آنها برنامه‌ریزی خواهیم کرد و رسیدگی به آنها در دستورکار قرار دارد.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا گفت: توسعه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی در نقاط شهری و روستایی و به طور کلی تمامی نقاط کشور از ضروریات است.

او رسیدگی به وضعیت ارتباطی برخی از نقاط گردشگری کشور را که در خارج از شهرها و در کنار روستاها قرار دارند، یادآور شد و افزود:  تاکنون بیش از ۹۱ و نیم درصد از روستاهای بالای بیست خانوار کشور را به اینترنت متصل کرده‌ایم و تا پایان سال دسترسی تمامی این روستاها را به اینترنت میسر خواهیم کرد.

زارع‌پور با بیان اینکه با چنین کاری بسیاری از نقاط گردشگری کشور نیز تحت پوشش اینترنت قرار می‌گیرند، ادامه داد: در برخی از موارد دیده شده که بعضی از نقاط گردشگری کشور به دلیل آنکه در مجاورت با هیچ روستایی نبوده، از اینترنت نیز برخوردار نبوده که برای آنها نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: پس از رسیدگی به مناطق مسکونی، رسیدگی به وضعیت اینترنت سایر نقاط گردشگری کشور که در مجاورت با هیچ روستایی قرار ندارند نیز در دستور کار است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.