اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

عوارض خروج از کشور‌در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد.

عوارض خروج از کشور‌در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد

به گزارش میراث‌‌آریا، طبق جدول تعرفه‌های درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سال ۱۴۰۲در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور ۳هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع، عمره برای هر نفر ۱۳۲ هزار تومان است.

عوارض خروج هوایی برای زائران عتبات عالیات ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی نیز برای این مسافران ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.