اخبار صنعت گردشگری

اخبار صنعت گردشگری

از سرگیری صدور ویزای گردشگری

 

 از سرگیری صدور ویزای گردشگری

پس از جلسات متعدد حاکمیتی و کارشناسی، با برگزاری جلسه  امروز من با وزرای محترم امورخارجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صدور ویزای گردشگری از سرگرفته می‌شود.

آیین‌نامه این موضوع با رعایت دقیق پروتکل‌ها توسط وزارتخانه ما نوشته شد و با جوانب ایمنی بالا اجرا خواهد شد.

در ماه گذشته با پیگیری وزارتخانه و هماهنگی خوب ستاد کرونا و شخص آقای دکتر عین‌الهی به طور ویژه واکسیناسیون عوامل گردشگری در دستور قرار گرفت .

من از همه همکاران خودم و صنوف درگیر با گردشگری خارجی تقاضا می‌کنم، با همه وجود و جدیت بر اجرای دقیق پروتکل‌ها مراقب کنند و اجازه هیچ‌گونه بی‌احتیاطی و غفلت از این موضوع را ندهند.

ما قطب گردشگری جهانی هستیم. متاسفانه علی‌رغم مزیت‌های ویژه تاریخی، طیبعی، زیارتی، سلامت آموزشی و سایر جاذبه‌ها هرگز در مقام درخور در سطح جهانی نبوده‌ایم و بیماری کرونا هم در طول این مدت مزید بر علت شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.