اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی سیران گشت به علت گرانفروشی بلیت هواپیما تعلیق شد.

پیرو اخطاریه عمومی و توجه به نظارت های میدانی به عمل آمده از طریق کنترل بلیت های صادره پیامک های صدور و فروش بلیت ارسالی به مسافران و مبالغ پرداختی  توسط خریداران از طریق سایت jimbo.ir مجوز شرکت خدمات مسافرت هوایی سیران گشت توسط سازمان هواپیمایی کشوری به مدت یک ماه تعلیق شد.

سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل عدم رعایت آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی پروانه فعالیت خدمات مسافرت هوایی سیران گشت را از تاریخ1402/3/3 همچنین به دلیل گرانفروشی در مسیرهای داخلی به مدت یک ماه تقویمی تعلیق کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.