اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

ورزش های هوایی کشور ساماندهی می شود

ورزش های هوایی کشور ساماندهی می شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: براساس توافقات صورت گرفته میان سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ورزش و جوانان ورزش های هوایی ساماندهی و گسترش می یابد.

میر اکبر رضوی اظهارداشت: در جلسه ای که با حضور محمد پولادگر، معاون وزارت ورزش و جوانان، ابراهیم کریمی، نایب رئیس انجمن ورزش های هوایی و کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی برگزار شد، ساماندهی و گسترش ورزش های هوایی مورد توافق قرار گرفت.

وی افزود: همچنین مقرر شد به منظور اجرای هرچه بهتر ورزش های هوایی در سطح کشور ظرف هفته های آینده و با حفظ چارچوب های قانونی نشست ها و جلسات کارشناسی بیشتری برگزار شود.

رضوی با بیان اینکه این اقدام، امید بخش گسترش و توسعه ورزش های هوایی در حوزه های تخصصی خواهد بود، گفت: به منظور تحقق این امر سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی و قانون گذار با تهیه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها، حمایت های لازم را از ورزش های هوایی به عمل آورده و وزارت ورزش نیز مسئولیت اجرایی آن را در سطح کشور بر عهده حواهد داشت.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.