اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

مدیر کل دفتر بررسی سوانح و‌حوادث سازمان هواپیمایی کشوری:

ادعای سخنگوی شرکت هواپیمایی پاکستان صحت ندارد.

مدیر کل دفتر بررسی سوانح و‌حوادث سازمان هواپیمایی کشوری ادعای سخنگوی شرکت هواپیمایی پاکستان درباره رویداد همجواری دو پرواز در آسمان ایران را رد کرد.

حسن رضایی فر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: رویداد‌های فضای کشور به طور معمول به سازمان هواپیمایی کشوری گزارش شده و در یک کارگروه تخصصی  بررسی می‌شود.

وی افزود: گزارش‌ها یا ازطریق شرکت‌های هواپیمایی ویا مرکز کنترل هوایی کشور اعلام می‌شود و خبری که دیروز درباره رویداد هواپیمای پاکستانی منتشر شد صحت ندارد و این خبر از سوی سخنگوی هواپیمایی پاکستان به صورت غیر عادی و غیر تخصصی اطلاع رسانی شده است.

رضایی فر گفت: مسئولیت بررسی این رویداد با سازمان هواپیمایی کشوری ایران است که باید به سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان اعلام شود.

مدیر کل دفتر بررسی سوانح و‌ حوادث سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در پی دریافت این خبر، اقدامات مقتضی برای دریافت اسناد مرکز کنترل فضای کشور صورت پذیرفت و موضوع در کارگروه حوادث ترافیک هوایی دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری بررسی می‌شود و هرگونه نتیجه گیری قبل از نظریه این کمیته، معتبر نیست.

رضایی فر افزود: بررسی اولیه مدارک فضای کشور نشان می‌دهد ادعای سخنگوی شرکت هواپیمایی پاکستانی صحیح نبوده و به همین دلیل باید گزارش خلبان پرواز شماره ۲۱۱ پاکستانی بررسی شود که علت برداشت ناصحیح از مجوز واحد کنترل پرواز ایران و خطای ایشان چه بوده است.

به گفته رضایی فر براساس مقررات بین‌المللی مسئولیت بررسی رویدادها؛ نهاد بررسی سوانح و حوادث ایران بوده که نتیجه گیری را با مستندات اعلام نماید و سایر نظریه‌ها بدون اشراف به مدارک معتبر نیست.

رضایی فر تاکید کرد: هماهنگی و رابطه خوبی مابین دو سازمان هواپیمایی کشوری ایران و پاکستان وجود دارد و تنها ادعای سخنگوی یک شرکت هواپیمایی ملاک نظریه تخصصی مابین دو مرجع نخواهد بود.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.