اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

عملیات انتقال زائران بیت الله الحرام  در روز سی و یکم خرداد ماه

تهران-فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)

پرواز شماره 1834 فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) – جده ساعت پرواز 05:40 بامداد
پرواز شماره 1824 فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – مدینه منوره ساعت پرواز 22:40

 فرودگاه بین المللی اردبیل

پرواز شماره 1820 اردبیل – مدینه منوره ساعت پرواز 05:05 بامداد

شیراز- فرودگاه شهید آیت الله دستغیب

پرواز شماره 1826 شیراز – جده ساعت پرواز 02:05 بامداد

پرواز شماره 1830 شیراز – جده ساعت پرواز 09:10

مشهد مقدس  فرودگاه شهید هاشمی نژاد

پرواز شماره 1822 مشهد – مدینه منوره ساعت پرواز 14:15
پرواز شماره 1836 مشهد – مدینه منوره ساعت پرواز 15:40

بوشهر  فرودگاه بین المللی بوشهر

پرواز شماره 1832 بوشهر – جده  ساعت پرواز 16:35

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.