اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

عملیات انتقال زائران بیت الله الحرام  در روز دوم تیرماه

به گزارش اداره کل روابط عمومی “هما”در روز پنجشنبه دوم  تیر ماه سال جاری، ۹ پرواز برای انتقال زائران بیت الله الحرام از فرودگاه‌های مشهد، امام خمینی(ره)و اصفهان و به فرودگاه‌های مدینه منوره و جده انجام می‌شود.

در این روز ، ۳ پرواز از فرودگاه مشهد به مدینه منوره  ، ۳ پرواز از فرودگاه اصفهان  به جده و ۳ پرواز از فرودگاه حضرت امام (ره) به فرودگاه‌های جده و مدینه منوره انجام می شود .

 برنامه پروازهای عملیات رفت زائران بیت الله الحرام در تاریخ  دوم تیر  ماه سال جاری به شرح ذیل است:

مشهد -فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد

* پرواز شماره  ۱۵۴۰ -فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد – مدینه ساعت پرواز    ۰۳:۵۵ بامداد

*پرواز شماره  ۱۵۵۰ -فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد – مدینه ساعت پرواز    ۰۵:۴۵ بامداد

*پرواز شماره  ۱۵۵۲ -فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد – مدینه ساعت پرواز   ۱۷:۲۰

تهران -فرودگاه  حضرت امام خمینی (ره)

 پرواز شماره  ۱۵۴۶ فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – مدینه  ساعت پرواز    ۰۶:۵۰بامداد

 *پرواز شماره ۱۵۵۸ فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – جده ساعت پرواز   ۱۲:۲۰

 پرواز شماره ۱۵۴۸ فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – مدینه ساعت پرواز   ۲۱:۲۰

اصفهان-فرودگاه شهید آیت الله بهشتی

پرواز شماره ۱۵۵۴ اصفهان – جده منوره ساعت پرواز   ۰۴:۴۰ بامداد

پرواز شماره ۱۵۵۶ اصفهان – مدینه منوره ساعت پرواز    ۱۲:۳۰

پرواز شماره ۱۵۵۴ اصفهان – مدینه منوره ساعت پرواز    ۲۰:۳۰

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.