اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

برنامه پروازهای عملیات رفت زائران بیت الله الحرام در تاریخ پنجم تیر  ماه

برنامه پروازهای عملیات رفت زائران بیت الله الحرام در تاریخ پنجم تیر  ماه سال جاری به شرح ذیل است:

تهران -فرودگاه  حضرت امام خمینی (ره)

پرواز شماره  ۱۸۴۶ فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – جده  ساعت پرواز   ۰۴:۲۵ بامداد
پرواز شماره  ۱۸۵۸ فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – مدینه منوره ساعت پرواز   ۱۴:۰۰

مشهد -فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد

پرواز شماره  ۱۸۵۰-فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد – مدینه منوره ساعت پرواز  ۰۶:۱۰ بامداد
پرواز شماره  ۱۸۵۲-فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد – مدینه منوره ساعت پرواز  ۱۵:۳۰

 یزد  -فرودگاه  شهید آیت الله صدوقی
پرواز شماره ۱۸۵۴   -فرودگاه یزد – مدینه منوره ساعت پرواز  ۰۸:۵۰
پرواز شماره ۱۸۵۶   -فرودگاه یزد – جده ساعت پرواز   ۱۷:۰۰

همدان -فرودگاه  بین المللی همدان

 پرواز شماره ۱۸۴۲   -فرودگاه همدان – جده ساعت پرواز  ۱۱:۰۰
پرواز شماره ۱۸۴۴   -فرودگاه همدان – جده ساعت پرواز   ۲۱:۰۰

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.