اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

عملیات رفت زائران بیت الله الحرام در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۱

به گزارش اداره کل روابط عمومی “هما” برنامه پروازهای عملیات رفت زائران بیت الله الحرام در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:
تهران – فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)
پرواز شماره  ۱۵۶۰- فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – مدینه ساعت پرواز  ۰۲:۱۰ بامداد
پرواز شماره  ۱۵۶۲- فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – جده ساعت پرواز   ۱۱:۳۰

یزد – فرودگاه  شهید آیت الله صدوقی
پرواز شماره ۱۵۶۶ – فرودگاه یزد – مدینه منوره ساعت پرواز  ۰۵:۴۰ بامداد
پرواز شماره ۱۵۶۸ – فرودگاه یزد – مدینه منوره ساعت پرواز  ۱۴:۱۰

بیرجند -فرودگاه بین المللی شهدای بیرجند
پرواز شماره ۱۵۷۴- فرودگاه بیرجند- جده ساعت پرواز  ۰۶:۲۵ بامداد
پرواز شماره ۱۵۷۶ – فرودگاه بیرجند- جده ساعت پرواز  ۱۸:۰۰

ساری-فرودگاه دشت ناز ساری
پرواز شماره  ۱۵۷۰- فرودگاه ساری – مدینه منوره ساعت پرواز  ۰۹:۰۰
پرواز شماره  ۱۵۷۲- فرودگاه ساری- مدینه  ساعت پرواز  ۳۰ :۱۷

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.