اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

ممیزی از 34 واحد ارائه دهنده خدمات ناوبری هوایی آغاز شد

ممیزی از 34 واحد ارائه دهنده خدمات ناوبری هوایی آغاز شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز برنامه ممیزی از 34 فرودگاه کشور در حوزه ارائه خدمات ناوبری هوایی خبرداد.

میر اکبر رضوی با اعلام خبر فوق، اظهارداشت: در برنامه ممیزی از ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوایی کشور که در راستای برنامه نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر ارائه دهندگان خدمات مذکور آغاز شده است، واحدهای ارائه دهنده ترافیک هوایی ATS، واحد ارائه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردی  CNS، واحد ارائه دهنده خدمات هواشناسی هوانوردی، واحد ارائه خدمات مدیریت اطلاعات هوانوردی، واحد ارائه خدمات طراحی مسیرها و دستورالعملهای پروازی و واحد جستجو و نجات هوایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: در این برنامه ممیزی علاوه بر ستاد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در ارائه خدمات ناوبری هوایی، فرودگاههای کشور نیز تحت ممیزی قرار می گیرد که  ابتدا ممیزی از اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام و سپس اداره مدیریت اطلاعات هوانوردی AIS، فرودگاه های مشهد، اهواز و کیش مورد ممیزی قرار گرفت.

رضوی با بیان اینکه، هفته آینده فرودگاه های بندرعباس و یزد مورد ممیزی قرار می گیرد، گفت: تا پایان سال جاری، 34 واحد ارائه دهنده خدمات ناوبری هوایی در فرودگاههای کشور نیز مورد ممیزی قرار خواهد گرفت.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.