اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

فروش بلیت هواپیما خارج از جدول نرخی آبان ماه 1399 غیرقانونی است

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نامه ای به شرکت های هواپیمایی فروش بلیت هواپیما خارج از جدول نرخی آبان 1399 را غیرقانونی اعلام کرد.

سیاوش امیرمکری در نامه ای به شرکت های هواپیمایی ضمن اشاره به مصوبه جلسه مورخ 24/08/1399 شورایعالی هواپیمایی کشوری در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ بلیت بمیزان 10 درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه سال 1399 اعلام کرد: نظر به گزارشهای واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توسط تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در بلیت های عرضه شده به مسافران، با تاکید بر مفاد نامه شماره 14049 مورخ 01/04/1400هر گونه افزایش نرخ مسیرهای پروازی داخلی قبل از بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری، از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است.

وی در ادامه تاکید کرده است با شرکتهای هواپیمایی متخلف برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
گفتنی است، هموطنان عزیز می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی بلیت هواپیما مراتب را از طریق سامانه حقوق مسافربه آدرس www.cao.ir و یا شماره های تماس دفتر نظارت بر شرکت ها، فرودگاهها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری 9-66078700-021مطرح و پیگیری کنند.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.