اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

مقرراتی که ایکائو ترسیم می کند، همه باید به آن پایبند باشند

مقرراتی که ایکائو ترسیم می کند، همه باید به آن پایبند باشند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اهدافی که ایکائو برای حمل ونقل هوایی ترسیم کرده، مقررات پایه ای است که باید همه به آن پایبند باشند.

کاپیتان محمد محمدی بخش به مناسبت 7 دسامبر؛ سالروز جهانی هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه محورهای حفظ حقوق اعضاء و تامین فرصت های مناسب، جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت های مضره، پاسخ به انتظارات مردم جهان به داشتن حمل ونقل هوایی کارآمد و به خصوص تشویق صنعت و طراحی هواپیما، برای مقاصد صلح آمیز بخشی از آیتم های مورد اشاره پیمان شیکاگو و سازمان هواپیمایی کشوری جهانی به عنوان سازمانی با مسئولیت سازماندهی پیمان مذکور بوده است که متاسفانه از بدو انقلاب اسلامی بندهای مهم این پیمان در خصوص حمل و نقل هوایی ایران توسط آمریکا نه تنها نادیده گرفته شد بلکه محدودیت های سنگینی نیز اعمال شد.

رئیس سازمان هواپیمایی در ادامه گفت: آنچه موجب شد علی رغم محدودیت ها بتوانیم در بخش های مختلف صنعت حرفی برای گفتن داشته باشیم اتکاء به نیروی متخصص داخلی بوده است که بی تردید اگر این خود باوری ها روند رو به تکاملی را طی کند چشم اندازهای روشن تری را شاهد خواهیم بود.

وی در پایان ازتمامی زحمات نیروهای متخصص صنعت حمل و نقل هوایی و به خصوص پرسنل سازمان هواپیمایی کشوری در هر رده و رسته تقدیر و این روز را تبریک گفت.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.