اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

مسافران بلیت هواپیما را از مراکز معتبر خریداری کنند/ لیست مراکز فروش بر روی سایت سازمان هواپیمایی کشوری

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تاکید بر تعهد تمامی شرکت ها به کاهش نرخ های اعلام شده، عنوان کرد: از اول آذرماه متوسط نرخ های ارائه شده توسط شرکت های هواپیمایی پائین تر از درصد کاهشی نرخ های جدید بوده است و این موضوع با ملاحظه مراکز فروش از جمله دفاتر خدمات و مراکز فروش الکترونیکی دارای مجوز قابل رویت و اثبات است.

همچنین لیست مراکز معتبر بر روی پورتال سازمان هواپیمایی کشوری موجود و نرخ های جدید برای مقایسه نرخ های ارائه شده توسط شرکت های هواپیمایی روی سایت انجمن شرکت های هواپیمایی در دسترس همه مسافران قرار دارد.

از مسافران بخش های هوایی خواسته شده است  ضمن خودداری از خرید بلیت از مراکز بدون مجوز و در صورت مشاهده هرگونه قیمت بلیت هواپیما بالاتر از سقف نرخی مندرج در نرخ نامه جدید، می توانند مراتب را به سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir اطلاع دهند.

گفتنی است به شرکت های هواپیمایی توصیه شده است با نظارت بر مبادی ارائه بلیت های آن شرکت هرگونه فروش خارج از چارچوب آن شرکت ها توسط مراکز غیر معتبر را اطلاع دهند تا نسبت به برخورد با هرگونه تخلف احتمالی اقدام شود. اگرچه نظارت عالیه توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام می شود.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.