اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

برقراری پروازهای بین ایران و جمهوری آذربایجان یکی از محورهای گفتگو بین مقامات دو کشور

معاون نخست وزیر و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری آذربایجان و هیات همراه ایشان توسط رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بدرقه شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به هنگام بازگشت در نشستی کوتاه با کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به برقراری پروازهای بین دو کشور که یکی از محورهای مطرح شده در نشست با وزیر راه و شهرسازی بود تاکید کردند.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.