اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

تعلیق مجوز پروازهای 7 شرکت هواپیمایی

 

سازمان هواپیمایی کشوری مجوز تعدادی از مسیرهای پروازی7 شرکت هواپیمایی داخلی را تعلیق کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، بدلیل عدم توجه به  هشدارهای این سازمان توسط تعدادی از شرکت های هواپیمایی مبنی بر عدم رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی (60درصدی ظرفیت هواپیما) در پروازهای داخلی و همچنین فروش بلیت بالاتر از سقف نرخی تعیین شده، اقدام به تعلیق مجوز برخی از مسیرهای پروازی شرکت های هواپیمایی متخلف کرده است.
بدیهی است درصورت تکرار تخلفات ذکر شده شرکت های هواپیمایی مذکور اعلام عمومی شده و در جهت حفظ حقوق عامه به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد.
مسافران محترم می توانند شکایت های خود را در خصوص موارد فوق الذکر به سازمان هواپیمایی کشوری جهت پیگیری ارسال یا در سایت سازمان ثبت کنند.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.