اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

انجام بیش از 762 پرواز اربعین حسینی تا پایان روز 6مهر

با انجام بیش از 762 پرواز از آغاز تا پایان روز 6مهرماه جاری، بیش از 74 هزار و 591 زائر اربعین حسینی توسط 15 شرکت هواپیمایی از/ به 14 فرودگاههای کشور منتقل شدند.

براساس این گزارش، فرودگاه های حضرت امام خمینی (ره) با 545 پرواز، هاشمی نژاد مشهد با 114 پرواز، ساری 21 پرواز، تبریز 20 پرواز، اصفهان 16 پرواز، شیراز 12 پرواز و کرمانشاه با 11 پرواز به ترتیب پرترافیک ترین فرودگاههای کشور در پروازهای اربعین به شمار می روند.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.