اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

واکنش سازمان هواپیمایی کشوری به ادعاهای مطرح شده پیرامون ممنوعیت کسب و کارهای استارتاپ ها

سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به ادعاهای مطرح شده مبنی بر ایجاد مانع کسب و کار استارتاپ ها اعلام کرد: یکی از محورهای مهم وظایف این سازمان به عنوان ابزار حاکمیت دولت در بخش حمل و نقل هوایی، نظارت بر قیمت هاست که متاسفانه در بعضی از مقاطع و مناسبت ها تعدادی از سایت های غیرمجاز خارج از چارپوب های تعیین شده و نرخ هایی که توسط شرکت های هواپیمایی اعلام شده است به فروش بلیت هواپیما اقدام می کنند و همین امر منجر به اختلال در وضعیت بازار فروش بلیت هواپیما و زیرسوال رفتن فعالیت شرکت های هواپیمایی و به تبع آن موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

در همین راستا سازمان هواپیمایی کشوری به منظور نظارت و کنترل، همچنین جلوگیری از بروز چنین اختلالاتی لازمه فعالیت سایت ها در حوزه هوایی (فروش بلیت هواپیما) را منوط به اخذ مجوز از این سازمان دانسته است.

سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت و همچنین براساس قوانین و مقررات باید وظایف خود را در چارچوب های مصوب شده انجام و برنحوه اداره مجموعه های تعریف شده نظارت کند.

در پایان این سازمان ضمن رد ادعاهایی مبنی بر ایجاد مانع کسب و کار استارتاپ ها اعلام می کند هیچ گونه فعالیت غیرقانونی در حوزه حمل و نقل هوایی را نپذیرفته و فعالیت در این صنعت تنها در صورت داشتن شرایط تعیین شده و اخذ مجوز فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری امکان پذیر خواهد بود.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.