اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

ممنوعیت فرودگاههای کشور از اعزام مسافران بدون ویزا به نجف

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، نظر به اتمام عملیات پروازهای اربعین و همچنین عدم پذیرش مسافران بدون ویزا توسط فرودگاه نجف، فرودگاههای کشور موظفند جهت جلوگیری از سرگردانی مسافران، از اعزام بدون ویزا خودداری کنند.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.