اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

سفر سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری به عراق

روز گذشته سیاوش امیر مکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری به عراق سفر کرد.
وی در خصوص تسهیل و روان سازی بازگشت زوار اربعین حسینی با کاپیتان حکمت فرزعلی مدیر فرودگاه نجف دیدار کرد.
گفتنی است; از روز گذشته عملیات بازگشت 45هزار زائر با 270پرواز آغاز شده است.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.