اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

هرگونه افزایش قیمت بلیت غیرقانونی است

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هرگونه افزایش قیمت بلیت غیرقانونی است.

محمدحسن ذیبخش اظهارداشت: به دنبال افزایش 40 درصدی سقف نرخ بلیط پروازهای داخلی از تاریخ 22/03/1400 و دستور وزیر راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی را ملزم کرد گزارشی از بهای تمام شده هر ساعت-صندلی به تفکیک ناوگان فعال در کشور بهمراه مستندات مربوط به اقلام آماری خود را به این سازمان ارسال کنند.

وی افزود: در این نامه آمده است با توجه به دستور مقام عالی وزارت مبنی بر لزوم بررسی پیشنهاد شرکتهای هواپیمایی توسط این سازمان و ارائه در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری با حضور ایشان، مقتضی است برآورد بهای تمام شده هر ساعت-صندلی به تفکیک ناوگان فعال در کشور و بهمراه مستندات مربوط به اقلام آماری ارائه شده با قید فوریت جهت بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور طرح در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری به این سازمان  ارسال شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش نرخ قبل از طی شدن فرآیند فوق از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و با شرکتهای هواپیمایی متخلف برابر قانون و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.