اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

تقدیر وزیر راه و شهرسازی از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

تقدیر وزیر راه و شهرسازی از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل بازگشت به چرخه پروازی هواپیماهای ایرباس 320، تقدیر کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اهدای لوح سپاس از تلاش مجدانه ی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، معاون استاندارد پرواز، مدیران کل دفتر طراحی و ساخت و صلاحیت پرواز سازمان در پروژه تزیید عمر طراحی هواپیماهای ایرباس 320، تقدیر کرد.

گفتنی است؛ در راستای مقابله با تحریم های صورت گرفته علیه صنعت هوانوردی، پروژه تزیید عمر طراحی هواپیماهای ایرباس 320، با همکاری اساتید مجرب دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید ستاری و دانشگاه امیرکبیر و شرکت هواپیمایی معراج تحت نظارت دفتر طراحی و ساخت سازمان هواپیمایی کشوری برای اولین بار در کشور انجام گرفت.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.