اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اعطای گواهینامه مرکز آموزش های تخصصی امنیت هوانوردی به شرکت هواپیمایی کیش

اعطای گواهینامه مرکز آموزش های تخصصی امنیت هوانوردی به شرکت هواپیمایی کیش

شرکت هواپیمایی کیش، گواهینامه مرکز آموزش های تخصصی امنیت هوانوردی (ASTO) از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرد.

به موجب این گواهینامه مرکز آموزش شرکت هواپیمایی کیش مجوز برگزاری و صدور دوره های تخصصی امنیت هوانوردی را برای تمامی فعالان صنعت هوانوردی دریافت کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.